Jensen T

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jensen T

Jensen T, Jacobsen D, von der Lippe E, Yndestad M
20.11.1998
Sammendrag Vi beskriver et tilfelle av botulisme etter inntak av hjemmeprodusert rakefisk. Sju personer spiste av fisk fra samme butt, men kun to utviklet symptomer. En samleprøve fra tre av de...
Jensen T, Jacobsen D, von der Lippe E, Heier MS, Selseth B
20.11.1998
Sammendrag Sårbotulisme blant sprøytenarkomane er siden 1988 blitt en stadig vanligere årsak til botulisme i USA. I California ble det i perioden 1988-95 rapportert 46 tilfeller blant narkomane som...