von der Lippe E

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av von der Lippe E

Jensen T, Jacobsen D, von der Lippe E, Yndestad M
20.11.1998
Sammendrag Vi beskriver et tilfelle av botulisme etter inntak av hjemmeprodusert rakefisk. Sju personer spiste av fisk fra samme butt, men kun to utviklet symptomer. En samleprøve fra tre av de...
Jensen T, Jacobsen D, von der Lippe E, Heier MS, Selseth B
20.11.1998
Sammendrag Sårbotulisme blant sprøytenarkomane er siden 1988 blitt en stadig vanligere årsak til botulisme i USA. I California ble det i perioden 1988-95 rapportert 46 tilfeller blant narkomane som...
Gjeruldsen S, Syversen G, von der Lippe E, Melby KK
30.10.1998
Sammendrag Ved Mikrobiologisk avdeling, Ullevål sykehus har det fra 1994 vært registrert økende forekomst av gule stafylokokker med nedsatt følsomhet for meticillin. Ved Infeksjonsmedisinsk avdeling...
Halvorsen S, Jacobsen D, Giæver P, von der Lippe E
10.10.1998
Sammendrag Bilaterale lungefortetninger er et vanlig funn ved akutt hypoksisk respirasjonssvikt hos pasienter i medisinsk overvåkingsavdeling. Vi har evaluert 16 slike pasienter innlagt hos oss i...
Moen H, von der Lippe E, Tveter KJ
10.03.1997
Sammendrag Urosepsis er en alvorlig, potensielt letal infeksjon som nesten bestandig er forårsaket av gramnegative mikrober. Disse produserer en rekke toksiner som påvirker hemostase,...
Kongelf E, Rosseland LA, von der Lippe E, Mair IWS
10.01.1997
Sammendrag Vi beskriver fire pasienter med alvorlig gruppe A- streptokokkinfeksjon, innlagt i en øre-nese-halsavdeling. Tre av pasientene gjennomgikk alvorlig flegmonøs, dels nekrotiserende...