Rønning OM

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Rønning OM

Guldvog B, Hofoss D, Pettersen KI, Ebbesen J, Rønning OM
30.01.1998
Sammendrag PS-RESKVA (pasienttilfredshet, resultater og kvalitet) er et spørreskjema som består av 39 spørsmål om pasienttilfredshet. Hensikten med studien er å undersøke skjemaets reliabilitet og...