Pettersen KI

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Pettersen KI

Guldvog B, Hofoss D, Pettersen KI, Ebbesen J, Rønning OM
30.01.1998
Sammendrag PS-RESKVA (pasienttilfredshet, resultater og kvalitet) er et spørreskjema som består av 39 spørsmål om pasienttilfredshet. Hensikten med studien er å undersøke skjemaets reliabilitet og...
Krogstad U, Hofoss D, Pettersen KI
10.12.1997
Sammendrag Pasienterfaringer blir vanligvis samlet gjennom spørreskjemaer med forhåndsoppstilte svaralternativer. En analyse av 3 600 svarskjemaer viste at innpå hver femte svarer benyttet seg av...