Ebbesen J

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ebbesen J

Berdal J-E, Ebbesen J, Rydning A
30.11.1998
Sammendrag Vi har sett på prevalens og insidens av autoimmun hepatitt, primær biliær cirrhose og primær skleroserende kolangitt. Sykdommene har ukjent genese, men de har karakteristika som trekker i...
Guldvog B, Hofoss D, Pettersen KI, Ebbesen J, Rønning OM
30.01.1998
Sammendrag PS-RESKVA (pasienttilfredshet, resultater og kvalitet) er et spørreskjema som består av 39 spørsmål om pasienttilfredshet. Hensikten med studien er å undersøke skjemaets reliabilitet og...