Guldvog B

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Guldvog B

Guldvog B, Hofoss D, Pettersen KI, Ebbesen J, Rønning OM
30.01.1998
Sammendrag PS-RESKVA (pasienttilfredshet, resultater og kvalitet) er et spørreskjema som består av 39 spørsmål om pasienttilfredshet. Hensikten med studien er å undersøke skjemaets reliabilitet og...
Guldvog B
30.01.1997
I dette nummer av Tidsskriftet diskuteres ventetidsproblematikken fra flere synsvinkler. Artiklene dokumenterer langt på vei at måten vi fokuserer på ventelister og garantibrudd i sykehus i dag er...
Waaler HT, Guldvog B
10.12.1996
Sammendrag I en tidligere artikkel har vi vist at Norge har en ugunstig utvikling i middellevetid sammenliknet med Frankrike, Japan og andre OECD-land. I denne artikkelen diskuterer vi...
Waaler HT, Guldvog B
30.03.1996
Sammendrag Forskjeller i middellevetid mellom land er en viktig informasjonskilde for formulering av helsetjenestens mål og for prioritering i det forebyggende arbeidet. Artikkelen belyser...
Bjørndal A, Guldvog B
20.03.1996
Fra 1989, etter diskusjonen om Lønningutvalgets prioriteringskriterier (1), har ventelister vært et viktig punkt på den helsepolitiske dagsorden i Norge. I det første utkast til retningslinjer...
Kopjar B, Guldvog B, Wiik J
10.02.1996
Sammendrag Medisinske behandlingskostnader for ulykkesskader i Norge er ufullstendig beskrevet, og behandlingskostnadene for voldsskader og selvpåførte skader er tidligere ukjent. Omfanget av...