Grøttum KA

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Grøttum KA

Ly B, Hammerstrøm J, Bergheim J, Dahl IM, Grøttum KA, Lødemel B
20.01.1998
Sammendrag I artikkelen beskrives symptomer, kliniske og laboratoriemessige funn og komplikasjoner i et uselektert, populasjonsbasert pasientmateriale. Videre drøfter vi om behandling med klorambucil...
Ly B, Hammerstrøm J, Bergheim J, Dahl IM, Grøttum KA, Lødemel B, Baklien K, Smeland E
20.01.1998
Sammendrag Hensikten var å evaluere validiteten av diagnosen kronisk lymfatisk leukemi basert på kliniske og morfologiske kriterier, og nytten av immunfenotypingi et uselektert, populasjonsbasert...
Grøttum KA
30.09.1997
Spesialistutdanningen har vært sterkt i søkelyset det siste året. Yngre kolleger har pekt på at opplegget i spesialistutdanningen er bra, men sterkt fremhevet at arbeidsforholdene i sykehustjenesten...