Hammerstrøm J

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hammerstrøm J

Hammerstrøm J
10.11.1999
En drastisk sykdom må leges med et drastisk middel - eller forbli ulegelig. Shakespeare Hamlet Når den kvinnelige hjertekirurgen i såpeserien Chicago Hope skal skremme vettet av en ubehagelig mann,...
Hammerstrøm J, Jacobsen T
20.11.1998
Sammendrag Mikrobiologi og antibiotikabehandling ved 84 episoder med dokumentert bakteriemi ved alvorlig nøytropeni ved Hematologisk seksjon, Regionsykehuset i Trondheim, ble gjennomgått...
Ly B, Hammerstrøm J, Bergheim J, Dahl IM, Grøttum KA, Lødemel B
20.01.1998
Sammendrag I artikkelen beskrives symptomer, kliniske og laboratoriemessige funn og komplikasjoner i et uselektert, populasjonsbasert pasientmateriale. Videre drøfter vi om behandling med klorambucil...
Ly B, Hammerstrøm J, Bergheim J, Dahl IM, Grøttum KA, Lødemel B, Baklien K, Smeland E
20.01.1998
Sammendrag Hensikten var å evaluere validiteten av diagnosen kronisk lymfatisk leukemi basert på kliniske og morfologiske kriterier, og nytten av immunfenotypingi et uselektert, populasjonsbasert...
Hammerstrøm J
10.02.1996
Sammendrag Alvorlig nøytropeni sekundært til massiv lymfoid beinmargsinfiltrasjon ved lavgradig malign lymfoproliferativ sykdom medfører økt infeksjonsfare, spesielt etter beinmargshemmende...