Bergheim J

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bergheim J

Ly B, Hammerstrøm J, Bergheim J, Dahl IM, Grøttum KA, Lødemel B
20.01.1998
Sammendrag I artikkelen beskrives symptomer, kliniske og laboratoriemessige funn og komplikasjoner i et uselektert, populasjonsbasert pasientmateriale. Videre drøfter vi om behandling med klorambucil...
Ly B, Hammerstrøm J, Bergheim J, Dahl IM, Grøttum KA, Lødemel B, Baklien K, Smeland E
20.01.1998
Sammendrag Hensikten var å evaluere validiteten av diagnosen kronisk lymfatisk leukemi basert på kliniske og morfologiske kriterier, og nytten av immunfenotypingi et uselektert, populasjonsbasert...