Dahl IM

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Dahl IM

Tangen J-M, Berentsen S, Dahl IM, Ly B, Myrvang B
10.01.1999
Sammendrag Alle febrile episoder (276) som inntraff hos i alt 85 pasienter behandlet med intensiv kjemoterapi for akutt myelogen leukemi ved fire norske behandlingssentre i perioden 1990-94 ble...
Bruserud Ø, Berentsen S, Dahl IM, Grøttum K, Sletnes K
20.06.1998
Sammendrag Med det antall utdanningsstillinger for spesialister i blodsykdommer man har hatt i årene 1990-96 (seks grunnutdanningsstillinger), vil man kunne utdanne om lag 25 nye spesialister i løpet...
Ly B, Hammerstrøm J, Bergheim J, Dahl IM, Grøttum KA, Lødemel B
20.01.1998
Sammendrag I artikkelen beskrives symptomer, kliniske og laboratoriemessige funn og komplikasjoner i et uselektert, populasjonsbasert pasientmateriale. Videre drøfter vi om behandling med klorambucil...
Ly B, Hammerstrøm J, Bergheim J, Dahl IM, Grøttum KA, Lødemel B, Baklien K, Smeland E
20.01.1998
Sammendrag Hensikten var å evaluere validiteten av diagnosen kronisk lymfatisk leukemi basert på kliniske og morfologiske kriterier, og nytten av immunfenotypingi et uselektert, populasjonsbasert...
Waage A, Dahl IM, Evensen SA, Holte H, Lamvik J, Sletnes K, Wisløff F
10.05.1996
Sammendrag Norsk hematologisk selskap har utarbeidet retningslinjer for bruk av vekstfaktorer og cytokiner ved hematologiske lidelser. Det er ikke grunnlag for rutinebruk av...