Fiane AE

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Fiane AE

Fiane AE, Mollnes TE
20.11.1999
Sammendrag På grunn av mangel på donororganer kan livreddende transplantasjonsbehandling i dag ikke tilbys alle pasienter som trenger det. Det arbeides derfor med å utvikle metoder for å...
Fiane AE, Geiran OR, Lindberg HL, Seem E, Pedersen TH, Svennevig JL
20.06.1997
Sammendrag Siden den første hjertetransplantasjonen i Norge i 1983, er det per februar 1997 utført 265 transplantasjoner ved Rikshospitalet. Den første implantasjon av parakorporal hjertepumpeble...
Fiane AE, Geiran OR, Søreide O, Thorsby E, Aasen AO
20.03.1997
Sammendrag Transplantasjon ved behandling av terminalt syke gir gode resultater. Pga. økende organmangel er interessen for xenotransplantasjon (bruk av dyreorganer til transplantasjon) stor...
Fiane AE, Lindberg HL, Seem E, Geiran OR
20.08.1996
Kirurgisk behandling i første leveår Sammendrag I løpet av en femårsperiode ble 70 barn under ett år operert for koarktasjon av aorta. 40 pasienter uten kardiale tilleggsfeil ble behandlet uten...