Svennevig JL

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Svennevig JL

Svennevig JL
30.08.1999
Tiden er inne for regelmessig og åpen rapportering av resultatene av kirurgisk behandling ved norske sykehus Norske sykehus har tradisjon for å evaluere kirurgisk behandling. En rekke tiårsmaterialer...
Risum Ø, Arafa O, Svennevig JL, Levorstad K, Abdelnoor M, Gullestad L, Bjørnerheim R, Simonsen S, Nitter-Hauge S
30.11.1998
Sammendrag Til sammen 113 kvinner og 912 menn ble operert ved Kirurgisk avdeling A, Rikshospitalet for angina pectoris i perioden 1982-86. De ble fulgt til 1.1. 1993. Vi fant ingen forskjell i tidlig...
Risum Ø, Svennevig JL, Nitter-Hauge S, Levorstad K, Abdelnoor M
20.10.1998
Sammendrag Til sammen 1025 pasienter, 912 menn og 113 kvinner, ble fra august 1982 til desember 1986 operert for angina pectoris ved Kirurgisk avdeling A, Rikshospitalet. Gjennomsnittsalderen var 56...
Fiane AE, Geiran OR, Lindberg HL, Seem E, Pedersen TH, Svennevig JL
20.06.1997
Sammendrag Siden den første hjertetransplantasjonen i Norge i 1983, er det per februar 1997 utført 265 transplantasjoner ved Rikshospitalet. Den første implantasjon av parakorporal hjertepumpeble...