Lindberg HL

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lindberg HL

Fiane AE, Geiran OR, Lindberg HL, Seem E, Pedersen TH, Svennevig JL
20.06.1997
Sammendrag Siden den første hjertetransplantasjonen i Norge i 1983, er det per februar 1997 utført 265 transplantasjoner ved Rikshospitalet. Den første implantasjon av parakorporal hjertepumpeble...
Fiane AE, Lindberg HL, Seem E, Geiran OR
20.08.1996
Kirurgisk behandling i første leveår Sammendrag I løpet av en femårsperiode ble 70 barn under ett år operert for koarktasjon av aorta. 40 pasienter uten kardiale tilleggsfeil ble behandlet uten...