Pro-atrial natriuretisk faktor i plasma er prediktiv for klinisk status hos hjertesviktpasienter

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Hjertesvikt kjennetegnes av forhøyet fylningstrykk, strekk av atriene og påfølgende sekresjon av atrial natriuretiskfaktor (ANF). Under sekresjonsprossesen spaltes ANF-molekylet i det fysiologisk aktive C-terminale fragmentet og etN-terminalt fragment. Det N-terminale fragmentet, som vanligvis kalles pro-ANF, er mest stabil og lettest å analysere.Hensikten med denne undersøkelsen var å kartlegge forholdet mellom pro-ANF og klinisk status.

  Pro-ANF-verdier ble målt hos 202 polikliniske pasienter med hjertesvikt. Pro-ANF viste en sterkere korrelasjon tilNew York Heart Association (NYHA)-klasse enn radionukleær ejeksjonsfraksjon, ekkokardiografisk venstreventrikkel-endediastolisk diameter eller systolisk lungearterietrykk estimert ved dopplerundersøkelse. Pro-ANF varbedre korrelert til ikke-invasive målinger enn NYHA-klassifiseringen. Oddsratioestimater viste en betydelig økt risikofor venstre ventrikkel-dysfunksjon og dilatasjon, pulmonal hypertensjon samt NYHA-klasse III-IV med økendepro-ANF-verdier. Disse resultatene viser at konsentrasjonen av pro-ANF er relatert til graden av klinisk hjertesvikt.Analysen vil kunne få betydning som et supplement til vanlig klinisk vurdering av hjertesviktpasienter. Det erimidlertid fortsatt behov for ytterligere forskning før prøvens plass i den medisinske utredning er endeligdefinert.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media