Dickstein K

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Dickstein K

Westheim A, Dickstein K, Gundersen T, Hole T, Kjekshus J, Myhre ESP, Rønnevik PK, Samstad S, Smith P
30.09.1999
Sammendrag Et handlingsprogram om undersøkelser og behandling av pasienter med hjertesvikt ble publisert i Tidsskriftet i 1994. Siden den gang er det kommet flere tilsvarende publikasjoner, bl.a. fra...
Hole T, Dickstein K, Gundersen T, Kjekshus J, Myhre ESP, Rønnevik PK, Westheim AS
20.06.1997
Sammendrag Gjennom sin verknad på kalsiumkanalen har kalsiumkanalblokkarane negativ effekt på transmembransk transport av kalsium. Dette gjev i varierande grad negativ inotrop effekt...
Gundersen T, Dickstein K, Hole T, Kjekshus J, Myhre ESP, Rønnevik P, Smith P, Westheim A
10.02.1997
Sammendrag Nyere undersøkelser har vist at behandling med betablokkere bedrer prognosen hos pasienter med nedsatt venstre ventrikkel-funksjon. Behandling med timolol og propranolol reduserer...
Larsen AI, Dickstein K
30.09.1996
Sammendrag Hovedsymptomet ved hjertesvikt er redusert arbeidskapasitet, idet pasientene begrenses av økende dyspné ved stadig mindre anstrengelser. Fysisk trening var inntil relativt nylig sett på...
Dickstein K, Larsen AI, Bonarjee V, Thoresen M, Aarsland T, Hall C
20.05.1996
Sammendrag Hjertesvikt kjennetegnes av forhøyet fylningstrykk, strekk av atriene og påfølgende sekresjon av atrial natriuretisk faktor (ANF). Under sekresjonsprossesen spaltes ANF-molekylet i det...