Bonarjee V

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bonarjee V

Dickstein K, Larsen AI, Bonarjee V, Thoresen M, Aarsland T, Hall C
20.05.1996
Sammendrag Hjertesvikt kjennetegnes av forhøyet fylningstrykk, strekk av atriene og påfølgende sekresjon av atrial natriuretisk faktor (ANF). Under sekresjonsprossesen spaltes ANF-molekylet i det...