Larsen AI

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Larsen AI

Larsen AI, Dickstein K
30.09.1996
Sammendrag Hovedsymptomet ved hjertesvikt er redusert arbeidskapasitet, idet pasientene begrenses av økende dyspné ved stadig mindre anstrengelser. Fysisk trening var inntil relativt nylig sett på...
Dickstein K, Larsen AI, Bonarjee V, Thoresen M, Aarsland T, Hall C
20.05.1996
Sammendrag Hjertesvikt kjennetegnes av forhøyet fylningstrykk, strekk av atriene og påfølgende sekresjon av atrial natriuretisk faktor (ANF). Under sekresjonsprossesen spaltes ANF-molekylet i det...