Thoresen M

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Thoresen M

Svilaas A, Westheim A, Kristoffersen JE, HjartaakerJ, Thoresen M
10.06.1998
Sammendrag Hos 1353 pasienter med kjent koronar hjertesykdom eller perifer aterosklerotisk sykdom ble den sekundærprofylaktiske intervensjon kartlagt i 1996-97i 63 allmennpraksiser. 63% av pasientene...
Dickstein K, Larsen AI, Bonarjee V, Thoresen M, Aarsland T, Hall C
20.05.1996
Sammendrag Hjertesvikt kjennetegnes av forhøyet fylningstrykk, strekk av atriene og påfølgende sekresjon av atrial natriuretisk faktor (ANF). Under sekresjonsprossesen spaltes ANF-molekylet i det...