Hall C

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hall C

Otterstad JE, Hall C, Graving B, Skjærpe T, Holme I
20.08.1999
Sammendrag Hensikten med studien var å karakterisere pasienter uten kliniske eller røntgenologiske tegn til hjertesvikt og med venstre ventrikkels ejeksjonsfraksjon ³ 40% 2-7 dager etter et akutt...
Holmström H, Hall C, Stokke O, Lindberg H, Thaulow E
20.08.1999
Sammendrag De siste årene er måling av natriuretiske peptidhormoner blitt tatt i bruk som hjelpemiddel ved diagnostikk og oppfølging av hjertesvikt hos voksne. Peptidmålinger brukes også i økende...
Dickstein K, Larsen AI, Bonarjee V, Thoresen M, Aarsland T, Hall C
20.05.1996
Sammendrag Hjertesvikt kjennetegnes av forhøyet fylningstrykk, strekk av atriene og påfølgende sekresjon av atrial natriuretisk faktor (ANF). Under sekresjonsprossesen spaltes ANF-molekylet i det...