Minileder

Forside

Les mer om

Fra redaktøren

Ragnhild Ørstavik

Leder

Hanne Elisabeth Akselsen
Espen Walderhaug

Kommentarer

Jacob Jorem
Jørgen Dahlberg
Reidar Pedersen
Pål Surén
Lars Slørdal
Olav Spigset

Rettelse

Svetlana Sharapova
Usha Hartgill
Premnaat Torayraju
Bettina Andrea Hanekamp
Sigurd Folkvord

Debatt

Arnstein Fedøy
Jana Midelfart Hoff
Anna Midelfart
Morten Munkvik
Ingvild Vatten Alsnes
Stein Ørn

Kronikk

Sadaf Nabi Bhatti
Alice Gustavsen
Ingvild Sørvoll Hausberg
Marte Hvalryg
Anne Dorthea Bjerkenes Rø
Gunn Kristoffersen
Aurora Espinosa
Tine Torsvik Steinsvåg
Kristin Gjerde Hagen
Thomas Larsen Titze
Cigdem Akalin Akkök

Fra andre tidsskrifter

Originalartikler

Olav Kristianslund
Ingeborg Slørdahl Hjort Kure
Liv Drolsum
Mona Morland
Rolf Haagensen
Fredrik A. Dahl
Haldor Husby
Jan-Erik Berdal

Kort rapport

Marit Tveito
Maria Barca
Cecilie Bhandari Hartberg

Klinisk oversikt

Bård Lundeland
Maren Toennis
Mark Züchner
Lars Janerås
Audun Stubhaug
Per Hansson

Noe å lære av

Gorm Pihl-Jensen
Eva Meling Ødegaard
Karoline Skogen
Øystein Kalsnes Jørstad
Trygve Holmøy

Kort kasuistikk

Marie Bjørbak Alnæs
Torgeir Storaas

Medisinsk historie

Medisin og tall

Fra laboratoriet

Paul Kjetel Soldal Lillemoen

Intervju

Anne Kathrine Sebjørnsen

Legelivet

Språkspalten

Tidligere i Tidsskriftet

Julie Didriksen

Anmeldelser

Gisle Roksund

Ph.d.-disputaser

Minneord

Leif Roar Falkum
Per Føyn
Einar Johnsen
Elisabeth Tjora
Hans Joachim Hauss
Marte Cameron
Linda Reme Sagedal
Kristin Kjellevold
Anne Waage
Stig S. Frøland
Tore Abrahamsen
Per Ivar Gaarder
Gunnar Husby
Finn G.B. Wisløff

Aktuelt i foreningen

Marit Hermansen