Rettelse: En mann i 40-årene med analtumor og lymfeknutesvulst i lysken

Svetlana Sharapova, Usha Hartgill, Premnaat Torayraju, Bettina Andrea Hanekamp, Sigurd Folkvord Om forfatterne
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2021; 141: 761–4.

I Tidsskriftet nr. 8/2021, s. 761 og 764 skal navnet på tredjeforfatteren være Premnaath Torayraju.

I tillegg skal det på s. 762 stå: … blant annet sårsekret perianalt som ble sendt til PCR-undersøkelse for Herpes simplex type 1 og 2, Treponema pallidum og Chlamydia trachomatis, prøver fra anus for Neisseria gonorrhoeae og Chlamydia trachomatis, prøve fra hals for Neisseria gonorrhoeae, blodprøver for HIV og syfilis samt urinprøve for Neisseria gonorrhoeae og Chlamydia trachomatis.

Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

Anbefalte artikler