En perle av en bok!

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Liv Holmen

  Med verden i hendene

  105 s. Hommersåk: Lyrikkforlaget, 2020. Pris NOK 298

  ISBN 978-82-8398-047-9

  Det er sjelden jeg sitter igjen med tårevåte øyne når jeg lukker igjen en bok etter å ha lest den. Det gjorde jeg da jeg hadde lest ferdig dette lille smykket av en bok.

  Arbeid med sterkt funksjonshemmede pasienter er noe av det mest utfordrende og givende jeg opplever som fastlege. Det krever tidvis tett samarbeid med foreldre og skole, kommunalt ansatte og spesialisthelsetjenestens ulike grener. Foreldrene er fulle av kjærlighet og lever ofte med en kronisk sorg over den økende forskjellen de opplever mellom funksjonsfriske og eget funksjonshemmet barn etter hvert som barnet vokser til. Ingen kjenner barnet bedre enn foreldrene. Få er i stand til å tolke små tegn og signaler fra barnet slik foreldrene klarer.

  Trygghet, stimulans og kjærlighet er det viktigste omverdenen kan gi disse barna. Det stiller store krav til alle som arbeider med barnet, både pedagogisk personell og ulike helsepersonell.

  Liv Holmen har arbeidet med barn hele sitt voksne liv og har i 30 år vært spesialpedagog for barn med store og sammensatte funksjonshemninger. Hun har tidligere gitt ut diktsamling og fagbøker. I denne boken følger hun den døvblinde Kaja tett gjennom hele 16 år, i en utrettelig søken etter å kommunisere med og respondere på henne. Med en uvanlig innsikt og tålmodighet viser hun leseren hvordan varme, glede og trygghet kan kommuniseres med et så sterkt funksjonshemmet barn.

  Forfatteren veksler mellom poesi og prosa i varme og vare situasjonsbeskrivelser av gode og vanskelige dager, hvor eneste kommunikasjonskanal inn til jenta er gjennom hennes kropp, hud og fingertupper.

  Boken skildrer og berører på mange måter livets ytterpunkter: Hva gjør et liv leveverdig? I mitt hode kan et samfunns modenhet best måles ved måten vi evner å ta oss av de mest sårbare blant oss. Denne boken viser vei. På en nydelig måte vises det beste i en relasjon mellom hjelper og den hjelpeløse.

  Som Magne Raundalen skriver i forordet: Dette er en bok jeg aldri vil glemme. Den bør leses av alle som på ulike vis har med funksjonshemmede barn å gjøre. Og jeg mener alle. Løp og kjøp!

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media