m2020/14
Minileder
Les mer om
Fra redaktøren
Kommentarer
Debatt

Medisinsk koding til besvær

Kronikk
Originalartikler
Kort rapport
Noe å lære av
Kort kasuistikk
Medisin og tall
Intervju
Legelivet
Språkspalten
Tidligere i Tidsskriftet
Anmeldelser
Ph.d.-disputaser
Nytt om navn
Minneord

Egill Hansen

Arne F. Nordøy

Laget av Ramsalt med Ramsalt Media