Julie Didriksen Om forfatteren
Artikkel

Hvor farlig er det å håndtere frimerker som har blitt fuktet med spytt fra en person med tuberkulose? En fransk militærlege undersøkte saken tidlig på 1900-tallet (Tidsskr Nor Lægeforen 1902; 22: 172).

Illustrasjonsfoto: Mary Evans Picture / NTB Scanpix

Overførelse af tuberkulose ved frimerker. En fransk militærlæge, Busquet, kjøbte 300 frimerker af en soldat, der led af lungetuberkulose; denne var nemlig samler og pleiede at fugte frimerkerne med spyt. Merkerne lagdes 24 timer i en halv liter sterilt vand, hvormed 8 marsvin inokuleredes; alle dyrene viste derefter tydelige tegn paa tuberkulose, mens kontroldyr forblev friske. Dette faktum har betydning med hensyn til børn, der jo ofte pleier at indklæbe frimerkerne ved hjælp af tungen. Ved forsøg paa at desinficere merkerne kom forøvrigt Busquet til det resultat, at 5 pct. karbolsyreopløsning under en halv times kogning eller damptesinfektion var det virksomste. (Kogning i almindeligt vand i nævnte tidsrum er vel tilstrækkeligt? Ref.)

Anbefalte artikler