Downs syndrom eller Down syndrom?

Språkspalten
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Medisinen er full av eponymer, det vil si ord som er laget etter navn på personer. Hvordan skal de skrives?

  John Langdon Down. Illustrasjon: Colport / Alamy Stock Photo
  John Langdon Down. Illustrasjon: Colport / Alamy Stock Photo

  I medisinen er en lang rekke sykdommer, symptomer, strukturer og operasjoner oppkalt etter personer (1). Ett eksempel er Downs syndrom, som har navn etter den britiske legen John Langdon Down (1828–96) (2).

  På norsk er riktig skrivemåte Downs syndrom, som følger regelen for genitivsform (3). Vi bruker altså genitiv-s etter navnet på personen som noe er oppkalt etter (3). Etter navn som ender på -s, -x og -z brukes apostrof i stedet for genitiv-s, slik som i Homans' tegn, etter kirurgen John Homans (1877–1954), og Simmonds' syndrom, etter patologen Morris Simmonds (1855–1925) (3–5).

  Flere skrivemåter

  Flere skrivemåter

  Skrivemåten av eponymer er omtalt flere ganger i Tidsskriftet. Forståelig nok er dette et tema som setter følelsene i kok hos mange, het det i en artikkel i 1990 (6). Flere mente da at den riktige skrivemåten skulle være uten genitiv-s, altså Down syndrom: «Spesielt blant genetikere, nevrologer og pediatere finnes innbitte motstandere av genitiv-s. Disse mener at -s etter egennavn må sløyfes fordi den aktuelle personen verken eide syndromet eller hadde sykdommen selv» (6). Men både Norsk språkråd og andre filologer avviste argumentene. De mente at eponymer i medisinen ikke oppfører seg annerledes enn tilsvarende uttrykk i andre fagfelt, for eksempel Ohms lov, og at det er «bred tradisjon for å gi genitiv-s til eponymer i medisinsk nomenklatur» (6).

  På engelsk er det mye diskutert om man skal bruke genitiv-s eller ikke (7–11). Down syndrome er vanlig skrivemåte, altså en substantivsammensetning skrevet i to ord. Dette samsvarer med engelske rettskrivningsregler, mens på norsk regnes skrivemåten Down syndrom som feil (12).

  Det finnes også andre varianter. På tysk kan man skrive Down-Syndrom, i samsvar med tyske rettskrivningsregler (12). Også på norsk kan man ha slike sammensatte substantiv, slik som Heimlich-manøveren, Le Châtelier-prinsippet og Graaf-generatoren (13). I slike tilfeller erstatter altså bindestreken s-genitiven. Sammensetninger av denne typen er imidlertid mindre vanlige i medisinen. Skrivemåtene Down-syndrom og downsyndrom er lite brukt. I medisinske ordbøker og andre oppslagsverk brukes kun formen Downs syndrom (12).

  Konklusjon

  Konklusjon

  På norsk kan vi skrive Downs syndrom, Down-syndrom og downsyndrom, men formen Downs syndrom er mest brukt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media