Kjell Berget er årets Buskerudlege

Buskerud Legeforening Om forfatteren
Artikkel

Prisen tildeles et medlem som har utmerket seg som tillitsvalgt og/eller gjennom sin faglige virksomhet har synliggjort legene og legerollen på en positiv måte.

Buskerud legeforening deler hvert år ut prisen for årets lege i Buskerud. Styret er jury for tildelingen. Årets Buskerudlege 2020 er Kjell Berget fra Kongsberg.

Kjell Berget er spesialist i generell indremedisin og kardiologi. Han har vært ansatt ved Kongsberg sykehus siden 1988 og har vært avdelingsoverlege ved medisinsk avdeling ved Kongsberg sykehus i mer enn 10 år og tillitsvalgt for overlegene i lengre perioder forut for dette.

Uvurderlig betydning

I juryens begrunnelse heter det at Kjell Berget har med sin arbeidsinnsats, faglige kunnskap og personlighet hatt en uvurderlig betydning for Kongsberg sykehus og særlig for medisinsk avdeling. Sykehuset har vært gjennom stor utvikling med utfordringer og krevende omorganiseringer. Som avdelingsoverlege i en tid med mye ekstern uro, evnet Berget å opprettholde et sterkt faglig fokus og tilstrekkelig ro internt i avdelingen, skriver juryen.

Fortsette god utvikling

Videre heter det at Kjell Berget er en faglig sterk og alltid oppdatert kardiolog. Han har også opprettholdt breddekompetanse innen indremedisin og vært en drivkraft for opprettelse av blant annet slagenhet og desentralisert dialysebehandling. Han har gjennom hele karrieren vært usedvanlig dyktig i å veilede yngre kolleger og har alltid tid til enda et spørsmål han gir grundige og gode svar på.

Kjell Berget sin innsats som leder og veileder gjør avdelingen svært populær som arbeidssted for leger i spesialisering. Det er i dag god rekruttering også av spesialister. Dette gir tro på at avdelingen og sykehuset kan fortsette den utvikling og profil som Kjell Berget har lagt grunnlaget for, avslutter juryen sin begrunnelse.

Anbefalte artikler