Egill Hansen

Minneord
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Overlege dr.med. Egill Hansen døde i mars 2020, 91 år gammel. Egill Hansen ble født og vokste opp i Rakkestad i Østfold. Han tok eksamen artium ved Indre Østfold Høgre Almenskole (Mysen) i 1948, og ble cand.med. ved Universitetet i Oslo i 1954. Som friidrettsutøver meldte han seg i studietiden inn i sportsklubben Tjalve. Tross en kort karriere på idrettsbanen (1951–54) var han med på å vinne flere NM-gull i stafetter: 4 × 100 m i 1952, 1953 og 1954 samt 1 000 m stafett i 1954 sammen med bl.a. Audun Boysen. I tillegg fikk han med seg to individuelle medaljer i NM i 1954. Hans personlige rekorder på 100 og 200 m er hhv. 10,9 og 22,8 – begge fra 1954.

  Etter endt medisinstudium, turnustjeneste og ulike kortvarige kliniske stillinger startet han i 1958 sin spesialisering. Fra 1966 var han seksjonsoverlege ved poliklinikken ved Rikshospitalets øyeavdeling med ansvar for Det norske blindekartotek samt forefallende konsulentoppdrag for Huseby utdanningssenter for synshemmede. Dessverre ble landets blindekartotek lagt ned i 1995 under henvisning til manglende bevilgninger. Det var Hansen som var primus motor i etableringen av medisinsk-historisk museum for oftalmologisk utstyr ved Rikshospitalet. Han skjøttet stillingen som seksjonsoverlege frem til pensjonsalder (1996), og åpnet deretter privat øyelegepraksis i Oslo.

  Egill Hansen var opptatt av internasjonalt arbeid og var medlem i flere komitéer og arbeidsgrupper – fra 1968 til 1975 International Agency for Prevention of Blindness for å studere synsdefekter hos barn, i 1971 var han med på å grunnlegge International Research Group on Color Vision Deficiencies (IRGCVD), i 1974 Perimetric Society, og fra 1975 i en arbeidsgruppe for standardisering av fargetester, prosedyrer og vilkår i IRGCVD.

  Hansen disputerte for den medisinske doktorgrad i 1979 på en avhandling om fargesyn og har i tillegg bidratt med forskning på en rekke områder. Han vendte imidlertid stadig tilbake til problemstillinger knyttet til fargesyn, og kronet sin karriere med å utgi to bøker om emnet: Fargeblindhet. Årsaker, forekomst og typer (Gyldendal, 2010) og What is Color Blindness? What to Know if You're Diagnosed With Color Blindness (Amazon, 2013).

  Egill Hansen var en imøtekommende og hjelpsom kollega som stilte store krav til seg selv. Han ble enkemann i 1998, og kjente nok på et stort savn etter sin kjære Lizzie, spesielt siden begge barna var stasjonert i utlandet. Han vil bli husket som både en stor idrettsutøver og en faglig interessert kollega. Vi lyser fred over hans minne.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media