Minileder

Forside

Les mer om

Fra redaktøren

Ragnhild Ørstavik

Leder

Monica Thallinger
Ted Reichborn-Kjennerud
Kjetil Telle
Odd Martin Vallersnes

Kommentarer

Trond Nordseth

Debatt

Joachim Frost
Jean-Paul Bernard
Erik Sveberg Dietrichs
Kari Kjeldstadli
Bettina Riedel
Ragnhild Bergene Skråstad
Merete Vevelstad
Arne Helland
Anand Bhopal
Cecilie Wium
Anna Varberg Reisæter
Neeraj Bhala
Bernadette Kumar
Ann Louise Pettersen
Annette Halvorsen
Siv Anita Horn
Tiina Rekand
Linda Hatleskog
Svein Aarseth

Kronikk

Karen Astrid Boldingh Debernard
Joachim Frost
Pål-Didrik Hoff Roland
Olav Magnus S. Fredheim
Stein Kaasa
Petter C. Borchgrevink
Ingrid Anna Teigen
Trond Trætteberg Serkland
Thomas Pahr
Jon Andsnes Berg

Fra andre tidsskrifter

Kristoffer Brodwall

Doktoravhandlinger

Øyvind Stople Sivertsen

Originalartikler

Ida Tylleskar
Arne Kristian Skulberg
Turid Nilsen
Sissel Skarra
Ola Dale
Morten Brix Schou
Ole Kristian Drange
Sverre Georg Sæther
Elisabeth Tallaksen Ulseth
Anne Freuchen
Unni Mette Stamnes Köpp

Kort rapport

Espen Walderhaug
Karl Johan Seim-Wikse
Asle Enger
Oleg Milin

Klinisk oversikt

Solveig E.J. Dalbro
Emilia Kerty

Noe å lære av

Bjørn Blomberg
Karl Erik Müller
Lars Helgeland
Cathrine Fladeby
Kristine Mørch

Medisinen i bilder

Mari Oppebøen
Emilia Kerty

Medisin og tall

Stian Lydersen
Morten Wang Fagerland
Petter Laake

Fra laboratoriet

Anne-Lise Bjørke Monsen
Paul Kjetel Soldal Lillemoen

Intervju

Jannike Reymert

Essay

Kristian Heldal
Mette Ellingsen
Lars Ulrik Broch
Julie Sundseth
Hardi Tofiq Hama Hussein
Per Tore Lyngdal
Leiv Rafdal

Legelivet

Språkspalten

Petter Gjersvik
Michael Bretthauer

Tidligere i Tidsskriftet

Anmeldelser

Isabell Teige Haugrønning
Petter Christian Borchgrevink

Ph.d.-disputaser

Minneord

Bård I. Freberg
Harald Omland
Edvind Wold
Arve Rennesund
Per William Bratlie-Jensen
Magne Nylenna
Jon Hilmar Iversen
Frode Heian
Øystein Pedersen

Aktuelt i foreningen

Lisbet T. Kongsvik