Katastrofevinteren?

Are Brean Om forfatteren
Artikkel

Det britiske Brexit-kaoset vil ingen ende ta. Konsekvensene av en eventuell «hard Brexit» – at England forlater EU uten en avtale 31. oktober – er fortsatt i stor grad ukjente. Etter massivt press har regjeringen nå gått med på å offentliggjøre en del av sin beredskapsplan for situasjonen. De knappe seks sidene er ikke lystig lesning: Det forventes forsinkelser på opptil tre måneder for å krysse Den engelske kanal, betydelig økning i strømpriser, sannsynlig knapphet på mat og mulig redusert tilgang på rent drikkevann. Tilgangen på medikamenter er beskrevet som «særlig sårbar» ved hard Brexit. Helsekonsekvensene vil kunne bli store. Årstiden er også uheldig: Høststormer og snarlig influensasesong vil kunne forverre effekten på folkehelsen.

Den britiske legeforeningen har gått uvanlig hardt ut mot regjeringens manglende åpenhet og mangel på beredskapsplaner for tilgangen til helsetjenester. I et notat beskrives de mulige konsekvensene som «katastrofale». Det britiske helsevesenet er allerede svært hardt presset, og frykten for et totalt sammenbrudd i evnen til å levere helsetjenester til befolkningen er betydelig. Nå forlanger legeforeningen svar fra regjeringen på over 40 spørsmål, knyttet til alt fra tilgangen på livsviktige radioisotoper for kreftbehandling til det mulige tapet av tusenvis av utenlandske legespesialister. Det kan gå mot en tøff vinter for britiske pasienter – og for våre britiske legekolleger.

Anbefalte artikler