Tema: Utdanning
NO IMAGE
24.08.2006
Denne uken starter et nytt studieår. Tradisjonen tro publiserer Tidsskriftet derfor i dette nummeret flere artikler om forhold knyttet til medisinsk utdanning. Artiklene er redigert av Petter...
NO IMAGE
24.08.2006
Undervisningstilbudet ved Ferdighetssenteret, Rikshospitalet er et populært supplement til den kliniske undervisningen. Bildene på motstående side viser trening på modeller: suturering,...
NO IMAGE
24.08.2006
Skuespiller Torild Jacobsen som den innesluttede pasienten Siri Bakke, med en av forfatterne (GTB) i legerollen. Foto Anders Bærheim Gode leger kommuniserer effektivt med pasientene sine. De lykkes...
NO IMAGE
24.08.2006
I 10. semester er medisinstudentene ved Universitetet i Oslo utplassert i allmennpraksis på Sørlandet og Østlandet i seks uker. Praksisperioden er en viktig del av undervisningen i dette semesteret...
NO IMAGE
24.08.2006
Å rekruttere helsepersonell til distrikt er både en nasjonal og internasjonal utfordring ( 1 , 2 ). Bertelsen viste i 1963 at leger hadde en tendens til å jobbe i den landsdelen de var født ( 3 )...
NO IMAGE
24.08.2006
Sjølv om me har vore vitne til mange framsteg innan medisinen, er det òg slik at me har blitt meir merksame på at pasientar ofte vert skada i samband med medisinsk behandling. Rapporten «To err is...
25.08.2005
Et hovedfunn innenfor utdanningssosiologi er at sosiale skjevheter i rekrutteringen til høyere utdanning er relativt stabile over tid, på tross av omfattende reformer i utdanningssystemet og flere...
NO IMAGE
25.08.2005
I de siste par årene er privatskolene blitt et politisk stridstema. Et hovedspørsmål i debatten dreier seg om konsekvenser for den offentlige skolen. Høyresiden argumenterer for at mangfold og...
25.08.2005
Føremålet med samtalegruppene er å gjere studentane betre rusta til legeyrket. Gruppeleiar er allmennlækjar, psykolog eller psykiater. Foto Bjørn Erik Larsen Ved Universitetet i Bergen har kommande...
25.08.2005
Den nye eksamenformen i allmennmedisin har fått positiv omtale i pressen. Faksimile fra Nordlys 9.6. 2004 I 1971 kom det ut en bok på Universitetsforlaget med tittelen Medisinsk studieplan...