Tema: Utdanning
24.08.2006
Undervisningstilbudet ved Ferdighetssenteret, Rikshospitalet er et populært supplement til den kliniske undervisningen. Bildene på motstående side viser trening på modeller: suturering,...
24.08.2006
Skuespiller Torild Jacobsen som den innesluttede pasienten Siri Bakke, med en av forfatterne (GTB) i legerollen. Foto Anders Bærheim Gode leger kommuniserer effektivt med pasientene sine. De lykkes...
24.08.2006
I 10. semester er medisinstudentene ved Universitetet i Oslo utplassert i allmennpraksis på Sørlandet og Østlandet i seks uker. Praksisperioden er en viktig del av undervisningen i dette semesteret...
24.08.2006
Å rekruttere helsepersonell til distrikt er både en nasjonal og internasjonal utfordring ( 1 , 2 ). Bertelsen viste i 1963 at leger hadde en tendens til å jobbe i den landsdelen de var født ( 3 )...
24.08.2006
Sjølv om me har vore vitne til mange framsteg innan medisinen, er det òg slik at me har blitt meir merksame på at pasientar ofte vert skada i samband med medisinsk behandling. Rapporten «To err is...
24.08.2006
Denne uken starter et nytt studieår. Tradisjonen tro publiserer Tidsskriftet derfor i dette nummeret flere artikler om forhold knyttet til medisinsk utdanning. Artiklene er redigert av Petter...
25.08.2005
Vi kan illustrere situasjonen for disse studentene ved å ta utgangspunkt i et besøk hos legen ved Studenthelsetjenesten. En svart, høyreist og atletisk mann fortalte at han hadde gått betydelig ned i...
25.08.2005
Et hovedfunn innenfor utdanningssosiologi er at sosiale skjevheter i rekrutteringen til høyere utdanning er relativt stabile over tid, på tross av omfattende reformer i utdanningssystemet og flere...
25.08.2005
I de siste par årene er privatskolene blitt et politisk stridstema. Et hovedspørsmål i debatten dreier seg om konsekvenser for den offentlige skolen. Høyresiden argumenterer for at mangfold og...
25.08.2005
Føremålet med samtalegruppene er å gjere studentane betre rusta til legeyrket. Gruppeleiar er allmennlækjar, psykolog eller psykiater. Foto Bjørn Erik Larsen Ved Universitetet i Bergen har kommande...