Tema: Utdanning
24.08.2006
Denne uken starter et nytt studieår. Tradisjonen tro publiserer Tidsskriftet derfor i dette nummeret flere artikler om forhold knyttet til medisinsk utdanning. Artiklene er redigert av Petter...
24.08.2006
Undervisningstilbudet ved Ferdighetssenteret, Rikshospitalet er et populært supplement til den kliniske undervisningen. Bildene på motstående side viser trening på modeller: suturering,...
24.08.2006
Skuespiller Torild Jacobsen som den innesluttede pasienten Siri Bakke, med en av forfatterne (GTB) i legerollen. Foto Anders Bærheim Gode leger kommuniserer effektivt med pasientene sine. De lykkes...
24.08.2006
I 10. semester er medisinstudentene ved Universitetet i Oslo utplassert i allmennpraksis på Sørlandet og Østlandet i seks uker. Praksisperioden er en viktig del av undervisningen i dette semesteret...
24.08.2006
Å rekruttere helsepersonell til distrikt er både en nasjonal og internasjonal utfordring ( 1 , 2 ). Bertelsen viste i 1963 at leger hadde en tendens til å jobbe i den landsdelen de var født ( 3 )...
24.08.2006
Sjølv om me har vore vitne til mange framsteg innan medisinen, er det òg slik at me har blitt meir merksame på at pasientar ofte vert skada i samband med medisinsk behandling. Rapporten «To err is...
25.08.2005
Føremålet med samtalegruppene er å gjere studentane betre rusta til legeyrket. Gruppeleiar er allmennlækjar, psykolog eller psykiater. Foto Bjørn Erik Larsen Ved Universitetet i Bergen har kommande...
25.08.2005
Den nye eksamenformen i allmennmedisin har fått positiv omtale i pressen. Faksimile fra Nordlys 9.6. 2004 I 1971 kom det ut en bok på Universitetsforlaget med tittelen Medisinsk studieplan...
25.08.2005
Fordypningsstillinger for leger under spesialisering, tidligere betegnet D-stillinger, representerer en mulighet for forskning på mange sykehusavdelinger, særlig ved store sykehus. Innehaver av slike...
25.08.2005
Legene forsvinner fra Nord-Norge – dette var tittelen på en lederartikkel i Tidsskriftet i 1998 ( 1 ). Konklusjonen var at «situasjonen er meget bekymringsfull. Vi venter på handling fra sentrale...