Tema: Kolorektal kreft
NO IMAGE
17.01.2008
Analkreft er en sjelden tilstand som lett forveksles med hemoroider. Forsinket diagnose kan føre til økte komplikasjoner av mer intensiv behandling og i verste fall manglende kontroll med sykdommen...
NO IMAGE
17.01.2008
Kolorektal kreft er en av de hyppigste kreftformene og rammer stadig flere. Fra nr. 20/07 og fem numre fremover publiseres en temaserie om emnet. Serien er utarbeidet i samarbeid med Norsk...
NO IMAGE
17.01.2008
Gjennom siste tiår har medikamentell behandling av kolorektal kreft utviklet seg fra å bestå av en eneste type cytotoksisk stoff (5-fluorouracil) til å omfatte en rekke nye medikamenter med ulike...
NO IMAGE
17.01.2008
Kolorektal cancer er samlet sett den nest hyppigst forekommende kreftsykdommen i Norge, og i 2005 ble det diagnostisert rundt 3 450 nye tilfeller. Omtrent 30 % av pasientene har metastaser ved...
NO IMAGE
03.01.2008
Kolorektal kreft er en av de hyppigste kreftformene og rammer stadig flere. Fra nr. 20/07 og fem numre fremover publiseres en temaserie om emnet. Serien er utarbeidet i samarbeid med Norsk...
NO IMAGE
03.01.2008
Årlig diagnostiseres mer enn 3 400 nye tilfeller med kreft i tykk- eller endetarm i Norge ( 1 ). Halvparten av disse pasientene dør av sin kreftsykdom. Ved diagnosetidspunktet har 15 – 25 % av...
NO IMAGE
03.01.2008
Metastaser i leveren er vanlig ved kolorektal cancer. Historiske data tyder på at median overlevelse ved ubehandlede kolorektale levermetastaser er 6 – 12 måneder ( 1 , 2 ). Leverreseksjon er et...
NO IMAGE
03.01.2008
Leverreseksjon har vært ansett som det eneste kurative tilbudet til pasienter med kolorektale metastaser begrenset til lever, med femårsoverlevelse på 30 – 50 % ( 2  –  5 ). Vanlige forutsetninger...
NO IMAGE
29.11.2007
Kolorektal kreft er en av de hyppigste kreftformene og rammer stadig flere. Fra nr. 20/07 og fem numre fremover publiseres en temaserie om emnet. Serien er utarbeidet i samarbeid med Norsk...
NO IMAGE
29.11.2007
Norge var relativt tidlig ute med å prøve ut effekten av strålebehandling som tilleggsbehandling til kirurgi ved rectumcancer ( 1 , 2 ). Sentralt i dagens anbefalinger av strålebehandling ved denne...