Artikkel

Kolorektal kreft er en av de hyppigste kreftformene og rammer stadig flere. Fra nr. 20/07 og fem numre fremover publiseres en temaserie om emnet. Serien er utarbeidet i samarbeid med Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe (NGICG). Artiklene er redigert av Kjetil Søreide og Michael Bretthauer.

Foto Berit Roald/Scanpix Creative/SCANPIX

Nr. 1/08

Anbefalte artikler