Annonse
Annonse
Nevrokirurgi
06.12.2016
I Norge er vi blant de beste i verden på trafikksikkerhet. I mange andre land stiger tallene på drepte og skadede. I Norge har vi skiftende vær- og føreforhold, og det går vei til de mest...
22.11.2016
CRISPR/Cas9-komplekset, som brukes til å forandre en celles DNA, kan omdanne fibroblaster til nevroner, men dette skjer ikke via pluripotente stamceller. I en studie som nylig er publisert i...
11.10.2016
Scandinavian Neurotrauma Committee har nylig publisert retningslinjer for minimale, lette eller moderate hodeskader hos barn. For første gang i Skandinavia foreligger kunnskaps- og konsensusbaserte...
05.04.2016
Tid er hjerne, tid er funksjon. For at pasienter med symptomer på akutt hjernelidelse skal få best mulig utfall, bør radiologisk diagnostikk og spesifikk behandling starte allerede prehospitalt...
15.12.2015
Under kamphandlingene i Ringsaker i april 1940 ble fem norske sivile menn forsøkt henrettet med nakkeskudd av tyske soldater, uten noen prosess eller foranledning. En av disse, en 25 år gammel mann,...
01.12.2015
Norsk anestesiologisk forening har nylig kommet med et utkast til ny veileder for intensivvirksomhet i Norge. Det er kommet innvendinger mot de kvalifikasjonene for å lede intensivavdelinger som er...
01.12.2015
Landau-Kleffners syndrom er en sjelden epileptisk encefalopati med debut i barneårene. Man bør mistenke tilstanden dersom et normalt utviklet barn nokså plutselig mister etablerte språkferdigheter...
22.09.2015
Hjerneskanning med positronemisjonstomografi (PET) kan avgrense sykdomsbildet ved kronisk traumatisk encefalopati mot Alzheimers sykdom. Hjerneskanning med positronemisjonstomografi. Til venstre:...
25.08.2015
Dyp hjernestimulering i basalgangliene kan gi god symptomkontroll ved alvorlig Tourettes syndrom. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library Dyp hjernestimulering er en etablert behandling av flere...
30.06.2015
Det er stor variasjon i glioblastomers veksthastighet. Enkelte svulster kan bli dobbelt så store i perioden mellom diagnose og operasjon viser en ny norsk studie. Fra venstre: Erik Magnus...