Solid dansk epilepsibok

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Jørgen Alving, Anne Sabers, Peter Uldall

  Epilepsi

  En basisbog. 2. utg. 159 s, tab, ill. København: FADL's Forlag, 2019. Pris DKK 300

  ISBN 978-87-93810-17-4

  Forrige utgave av denne danske epilepsiboken kom i 2014. Forfatterne gir i forordet ingen begrunnelse for hvorfor de har valgt å revidere den etter bare fem år. Kanskje har det sammenheng med at man i International League Against Epilepsy (ILAE) i 2017, etter mange år med heftige diskusjoner i fagmiljøet, ble enige om enkelte nye termer og en ny klassifikasjon av epileptiske anfall og epilepsiene. Forfatterne presenterer den nye klassifikasjonsmodellen nokså detaljert, uten egentlig å diskutere hvilke fordeler den har fremfor den gamle.

  Boken følger stort sett samme mønster som sist og gir en grundig innføring i diagnostikk og behandling av epilepsiene. En dvd med opptak av diverse epileptiske og ikke-epileptiske anfall som fulgte med 2014-versjonen, hadde man nå valgt å fjerne. I stedet henviser forfatterne til ILAE som har lagt ut et fritt tilgjengelig arkiv på internett, med video-opptak av ulike former for epileptiske anfall (EpilepsyDiagnosis.org). Etter mitt skjønn er det et fornuftig valg.

  Det som skiller denne boken fra mange andre lærebøker i epileptologi, er at diagnostikk og behandling av barn er viet større plass, og at sykepleierens rolle i epilepsiomsorgen har fått et eget kapittel. Etter mitt skjønn burde alle med en kronisk sykdom, som epilepsi, ha en fast kontakt i spesialisttjenesten. I Norge er det altfor få epilepsiprofilerte nevropediatere og nevrologer til å dekke dette behovet. Som forfatterne av denne boken foreslår, kan epilepsisykepleiere kompensere for denne mangelen. Det forutsetter imidlertid en betydelig styrking av utdannelsen av epilepsisykepleiere her i landet.

  Forfatterne skal ha ros for at de flere steder minner om den betydelige diagnostiske nytten vi kan ha av at foreldre eller pårørende filmer pasientens anfallsepisoder med mobilkamera som de så tar med til sykehuset.

  Om boken treffer målgruppen? Både språk og detaljrikdom bærer bud om at den er skrevet av tre høyspesialiserte epileptologer. For unge og vordende nevropediatere og nevrologer som ønsker en innføring i epileptologi, mener jeg den treffer godt. For allmennleger, sykepleiere, psykologer, sosionomer og fysio- og ergoterapeuter tror jeg man hadde vært tjent med en noe kortere og enklere fremstilling av stoffet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media