Fyllar sin uppgift väl

Magnus Tisell Om forfatteren
Artikkel

Eirik Helseth, Terje Rootwelt, Hanne Flinstad Harbo, red.

Nevrologi og nevrokirurgi

Fra barn til voksen. 7 utg. 582 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2019. Pris NOK 899

ISBN 978-82-450-2473-9

Målgruppen för denna boken er som lärobok förstudenter och som uppslagsverk för hälsopersonal.

Det är en väl inbunden bok med 39 kapitel som täcker de flesta medicinska aspekter på nervsystemets sjukdomar. Boken är rikligt illustrerad med teckningar av Kari Toverud, tabeller, foton och radiologiska bilder.

Utvecklingen inom neurologi och neurokirurgi går snabbt och vi har fått uppleva flera paradigmskiften inom behandling och diagnostik de senaste decennierna. Behandling av aneurysm, stroke och multipel skleros är bara några exempel på revolutionerande förbättringar av behandlingar. Det är därför välkommet med en uppdaterad lärobok som täcker dessa förändringar och som dessutom har ett skandinaviskt perspektiv.

Gamla ämnesgränser har också suddats ut och redaktörerna har haft ambitionen att integrera inte bara neurologi och neurokirurgi utan också en mängd angränsande specialiter som bland annat neuropediatrik, neurofysiologi, neuroradiologi och rehabilitering.

Kapitlen om cerebrovaskulära sjukdomar är det kanske tydligaste exemplet på ett sjukdomstillstånd där man har haft en rask utveckling. Radiologi, neurologi, neurokirurgi och ambulansjukvård samverkar på ett helt nytt sätt kring dessa patienter med förbättrade resultat för patienten.

När man bedömer innehållet i en så här bred bok så kan man använda två metoder. Man kan granska de avsnitt där man tror sig väl behärska ämnet och se om det stämmer med ens egna uppdaterade kunskaper. Man kan också läsa de kapitel som är utanför ens kompetens och se om innehållet är klart och lättförståeligt. Denna boken står sig väldigt väl ur bägge dessa perspektiv. Det är ett mycket gott betyg.

Som en lärobok ska vara är den översiktlig, strukturerad och snyggt illustrerad. Den är vida överlägsen de torftiga studiekompendier jag själv en gång hade. Boken är förstås för tung för att ha som handbok, men kommer fylla sin uppgift väl både som lärobok och som referensverk för medicinsk personal. Den stora frågan är väl dock hur lång tid det kommer ta innan den medicinska utvecklingen tvingar fram en ny revision.

Anbefalte artikler