Nevrokirurgi
16.04.2021
«Gensløyd» kan reversere aldring og skade av nerveceller hos mus. Illustrasjon: Svetlana Orusova / iStock Alle celletyper eldes. Dette skyldes bl.a. akkumulering av epigenetisk «støy», dvs...
23.11.2020
Rygglidelser er den vanligste årsaken til ikke-dødelig helsetap og korttidssykefravær, og den nest vanligste grunnen til uføretrygd ( 1 , 2 ). Bildediagnostikk tilrådes ved symptomer uten bedring...
23.11.2020
Operasjonsrater for lett ryggkirurgi varierer lite i Norge, men det ser ut til å være et behov for flere tunge ryggoperasjoner i Helse Nord. Ryggkirurgi tilbys i dag ved rundt 40 offentlige sykehus...
NO IMAGE
09.11.2020
Marte Spurkland Pappas runer 432 s, ill. Oslo: Cappelen Damm, 2019. Pris NOK 379 ISBN 978-82-02-59639-2 Terje Spurkland, en merittert runeforsker ved Universitetet i Oslo, fikk i 2017 påvist...
07.09.2020
Termene antiepileptika , antikonvulsiva og refraktær epilepsi er upresise og bør erstattes av moderne betegnelser. Medisinsk fagterminologi endres i takt med økt viten ( 1 ). Månesyke som betegnelse...
11.08.2020
Kirurgisk behandling av prolaps i korsryggen med isjias ga bedre resultater enn konservativ behandling, selv ved symptomdebut 4–12 måneder tidligere. Illustrasjon: wildpixel/iStock Prolaps i...
29.05.2020
Nevrologiske symptomer kan være debutsymptom ved covid-19, men opptrer vanligvis et stykke ut i forløpet og ved alvorlig infeksjon. Det rapporteres stadig flere tilfeller av ulike typer affeksjon av...
NO IMAGE
20.04.2020
Jørgen Alving, Anne Sabers, Peter Uldall Epilepsi En basisbog. 2. utg. 159 s, tab, ill. København: FADL’s Forlag, 2019. Pris DKK 300 ISBN 978-87-93810-17-4 Forrige utgave av denne...
30.03.2020
En mann i 60-årene fikk akutte ryggsmerter med utstråling til venstre lår. Helsepersonell mistenkte initialt venetrombose eller isjias. Fire timer etter smertedebut fikk pasienten nedsatt følelse og...
06.01.2020
Dette MR-bildet av hjernen er tatt av en pasient 24 timer etter lumbalt innstikk og intratekal injeksjon av et MR-kontrastmiddel (0,5 ml gadobutrol). Pasienten var under utredning ved nevrokirurgisk...