Klinisk farmakologi
NO IMAGE
29.06.2020
Bruken av benzodiazepiner har økt kraftig siden de først ble syntetisert i 1950-årene og etter hvert erstattet barbiturater og andre sove- og angstdempende midler ( 1 ). 6 % av den norske...
NO IMAGE
29.06.2020
Gammahydroksybutyrat (GHB) og de nære slektningene gammabutyrolakton (GBL) og 1,4-butandiol (BD) er forholdsvis nye rusmidler i Norge. De dukket først opp i 1980-årene ( 1 ). I 2014 oppga 1,7 % i...
29.06.2020
Opphoping av lipoproteiner i åreveggen er en av de viktigste årsakene til utvikling av aterosklerose. Hemming av denne type bindinger kan potensielt begrense mengden av lipoproteiner som akkumuleres...
04.06.2020
I tråd med bivirkningsregistrerforskriften blir nå meldeplikten utvidet, slik at den også omfatter annet helsepersonell enn leger og tannleger. Dette innebærer et behov for undervisning...
25.05.2020
Nøytropeni og agranulocytose hører til de mest alvorlige og fryktede bivirkningene av antipsykotika. Hos pasienter som rammes, er det risiko for både infeksjon og forverring av den psykotiske...
22.05.2020
Legemiddelanalyser der pasienten er sin egen kontrollgruppe, er godt egnet for persontilpassing av legemiddelbehandling. Det har lenge vært enighet om viktigheten av legemiddelanalyser der det er...
NO IMAGE
16.03.2020
Arnulf Kolstad, Ragnfrid Kogstad, red. Medikalisering av psykososiale problemer 284 s, tab, ill. Oslo: Abstrakt forlag, 2019. Pris NOK 397 ISBN 978-82-7935-396-6 Denne boken oppfattes ikke som en...
06.03.2020
Utviklingen av nye legemidler basert på nye molekylære mekanismer er ofte finansiert av det offentlige, viser en studie. Illustrasjon: Anastasia Usenko / iStock Det er en vanlig forestilling at...
03.03.2020
Bremsemedisinene er ikke så effektive som det gis inntrykk av. Legemiddelfirmaer kjøper innflytelse i behandlingen av multippel sklerose. Da Beslutningsforum høsten 2019 vedtok begrensninger i bruken...
24.02.2020
Swanil Gupta, Rebecca Miller, John D. Cahill Deprescribing in Psychiatry 247 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2019. Pris GBP 33 ISBN 978-0-19-065481-8 Avmedisinering er både en metode og...