Geriatri
NO IMAGE
29.06.2020
Programmert celledød kan aktivere celler i omgivelsene til den døende cellen. En celle i et tidlig stadie av programmert celledød. Illustrasjon: Science photo library / NTB...
04.05.2020
Pasienter med kort forventet levetid der det på forhånd var bestemt at behandlingsinnsatsen skulle begrenses, mottok sjeldnere intensivbehandling. Dette viser en ny studie fra USA. Illustrasjon: Ikon...
30.04.2020
Med nåværende antiepileptiske legemidler oppnår rundt to tredjedeler rimelig god anfallskontroll. De øvrige blir ansett som legemiddelresistente. Men er de virkelig det? Rundt en tredjedel av...
22.04.2020
Leger, sykepleiere og pårørende kommer med hjerteskjærende beskrivelser av akutt pustebesvær, panikk og kvelningsopplevelse hos enkelte covid-19-pasienter i terminalfasen...
NO IMAGE
20.04.2020
Bettina S. Husebø, Elisabeth Flo Eldreboken Diagnoser og behandling. 454 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2019. Pris NOK 599 ISBN 978-82-450-2178-3 Eldreboken er en tverrfaglig...
NO IMAGE
20.04.2020
Jørgen Alving, Anne Sabers, Peter Uldall Epilepsi En basisbog. 2. utg. 159 s, tab, ill. København: FADL’s Forlag, 2019. Pris DKK 300 ISBN 978-87-93810-17-4 Forrige utgave av denne...
17.04.2020
Et formål med å «flate ut kurven» for covid-19-pandemien er å vinne tid, så helsevesenet kan forberede seg. Skrøpelige eldre kan ha mye å vinne på at vi bruker tiden godt. Jeg ser fem områder som...
03.04.2020
Mange av pasientene med covid-19 vil utvikle delirium. Dette gir ekstra utfordringer for helsepersonell i en allerede krevende situasjon. Vi kommer her med noen konkrete råd om håndtering av delirium...
NO IMAGE
30.03.2020
Professor og overlege Eivind Berge døde av kreft 6. februar, 55 år gammel. Tilbake står hans kone Hilde, hans tre barn Sindre, Trude og Sivert, hans foreldre Edel og Kjell, og alle...
NO IMAGE
30.03.2020
Guro Hoftun Eldreliv Til deg som er i live 347 s. Oslo: Cappelen Damm, 2019. Pris NOK 399 ISBN 978-82-02-60225-3 Guro Hoftun er journalist og forfatter og kjent blant annet for sin Bragepris-...