Geriatri
15.11.2018
Thalamus forsynes vanligvis på begge sider av små grener avgående fra ipsilaterale a. communicans posterior, samt P1- og P2-segmenter av a. cerebri posterior. Den vanligste årsaken til skade i...
12.11.2018
I år lever det, for første gang, flere enn 1 000 personer i Norge som er 100 år eller mer. Vi lever stadig lenger. Men foreløpig skal vi alle dø – av noe. Foto: Einar Nilsen I siste halvdel av 1800-...
05.11.2018
Lett sedasjonsnivå under operasjon gir lavere risiko for postoperativt delirium hos hoftebruddspasienter, men bare hos de friskeste, viser studie fra USA. Illustrasjonsfoto: raycat/iStock I en...
30.10.2018
Når blålysene er slått av, begynner rehabiliteringen etter hjerneslag. Men hvor tidlig bør pasienten mobiliseres? Akutt revaskulariserende behandling med trombolyse og trombektomi har endret...
25.10.2018
Hadde tennis, squash eller badminton vært et medikament, burde leger forskrevet det til sine pasienter. Regelmessig fysisk aktivitet har positive effekter for folks helse ( 1 ). Studier peker i...
15.10.2018
Sammen med reperfusjonsbehandling med intravenøs trombolytisk behandling og mekanisk trombektomi utgjør slagenhetsprinsippene basis for evidensbasert slagbehandling ( 1 – 3 ). Behandling i slagenhet...
17.09.2018
Norge ligger på verdenstoppen i antall hoftebrudd. Behandlingen er dyr og dødeligheten høy. Bedre samarbeid mellom geriatere og ortopeder etterlyses. Norge ligger i verdenstoppen med om lag 9 000...
13.09.2018
Sekkebegrepet frontotemporal demens favner om flere nevrodegenerative sykdommer, som fører til tap av hjerneceller i frontallappene og/eller temporallappene ( 1 ). Frontotemporal demens kan deles inn...
03.09.2018
Elin Marie Fredriksen Forglem meg ei Historier om demens. 170 s, ill. Oslo: Aschehoug, 2018. Pris NOK 349 ISBN 978-82-03-29666-6 Det er kome ein del bøker der familiar står fram med forteljingar om...
20.08.2018
Høyintensitetstrening bedrer ikke kognitiv funksjon hos pasienter med demens. Det viser en ny studie. Illustrasjonsfoto: Yuri Arcurs/iStock Effekten av trening på kognitiv funksjon hos pasienter med...