Annonse
Annonse
Arbeidsmedisin
01.12.2015
En kvinne i 40-årene fikk et økende utslett i ansiktet. Dette oppsto samtidig med oppussingsarbeid i hjemmet der flere rom ble malt. Det ble benyttet vannbasert maling. De siste fire årene hadde hun...
11.08.2015
En mann i 30-årene med mistenkt bakerastma hadde sluttet som baker for å unngå å utvikle kronisk astma. Sykehistorien passet med diagnosen, men det var ikke blitt utført objektiv astmadiagnostikk...
21.04.2015
Ansatte i helsevesenet er sterkt motivert av jobben og av kollegafellesskapet. Men krevende jobb, gunstige pensjonsordninger og ønsket om mer fritid gjør at mange likevel tar ut tidligpensjon. Hva...
24.02.2015
Leger nøler med å oppsøke behandling og er mindre sykmeldte enn befolkningen for øvrig. Sykmelding av leger som hadde oppsøkt Ressurssenter Villa Sana predikerte bedring i utbrenthet tre år senere...
25.11.2014
I 2007 ble det innført nye retningslinjer for sykmelding i både Norge og Sverige. Sykmeldingsomfanget er imidlertid ikke vesentlig endret i de to landene etter dette. Diskusjoner legene imellom og...
25.11.2014
Kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) er definert som sykdom karakterisert av obstruksjon i luftveiene som ikke er fullt reversibel, som er progredierende og assosiert med patologisk inflammatorisk...
28.10.2014
Arbeidsrelatert sykdom kan forebygges, men det kreves kunnskaper og vilje til å gjennomføre nødvendige tiltak Skader og sykdom som følge av forhold på arbeidsplassen må unngås. Hvem er ansvarlig for...
28.10.2014
I 2011 ble det i Norge diagnostisert 1 618 nye tilfeller av lungekreft hos menn og 1 224 tilfeller hos kvinner ( 1 ). Det er gjort flere studier av mulig sammenheng mellom lungekreft og påvirkning i...
28.10.2014
Hørselstap på grunn av støy på arbeidsplassen reduserer livskvaliteten for dem som blir rammet og gir økt risiko for arbeidsskader, ettersom det kan redusere arbeidstakerens årvåkenhet ( 1 , 2 ). I...
28.10.2014
Astma er en utbredt sykdom som kan ramme alle aldersgrupper. I befolkningsundersøkelser synes allergi å være årsak til omkring halvdelen av astmatilfellene ( 1 ). Astma som oppstår i voksen alder,...