()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Enzio Di Nucci

  Ethics4Medics

  En guide til sundhedsfagene. 135 s, ill. København: Munksgaard, 2018. Pris DKK 255

  ISBN 978-87-628-1810-1

  Målgruppen er så vel studenter som yrkesutøvere innen helsefag. Boken springer ut av forelesninger for medisinstudenter ved Københavns universitet. Den er opprinnelig utgitt på engelsk og så oversatt til dansk, noe som nok forklarer tittelen.

  Gjennom åtte kapitler gir forfatteren en filosofs introduksjon til etiske dilemmaer. Det presiseres i forordet at boken ikke er en introduksjon til medisinsk etikk, men skal gi retningslinjer for hvordan etikk og filosofi kan ha relevans innen helsefagene. På baksiden hevdes det at den ruster leseren til etisk refleksjon.

  Forfatteren innleder med betydningen av filosofisk og etisk refleksjon om spørsmål som ikke har et objektivt svar. Kapitlene fem til åtte heter og omtaler temaer som Liv og død, Ja og Nei: Samtykke og paternalisme, Sundhed og sykdom og Ris og ros. Det er korrekt som det anføres, dette er ikke en medisinsk etisk innføring, snarere filosofiske, etiske drøftinger.

  Jeg leser gjerne dansk, men fant denne boken språklig tung, til tross for en muntlig form. De fleste eksemplene har liten relevans for helsepersonell. Det gjør etter mitt syn boken mindre interessant og fengende. Forfatteren er filosof og første halvdel er i hovedsak en filosofisk tilnærming. Hva er empiri, og hva er ikke-empiri? Hva er praktisk, og hva er teoretisk? Hva er subjektivt, og hva er objektivt? Hva er ontologiske spørsmål, og hva er epistemologiske spørsmål?

  Helt avslutningsvis kommer forfatteren inn på Hippokrates´ ed som omtales som en interessant fortidslevning fra et filosofisk standpunkt. Forfatteren bruker så eden som bakgrunn for å diskutere om helsepersonell har et særlig ansvar i kraft av nettopp å være helsepersonell.

  Samlet sett vil jeg tro at det meste er dekket hvis man tar examen philosophicum ved et universitet. Dersom man ikke gjør det, er boken etter min vurdering ikke en god erstatning eller tilnærming til problematikken. Jeg opplever heller ikke at boken gir lyst til videre fordypning i medisinsk etikk. Jeg vil heller anbefale Medisinsk og helsefaglig etikk, selv om den nok er en mer omfattende bok (1).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media