Arbeidsmedisin
08.05.2020
God etterlevelse av smittevernrutiner er viktig, men hyppig håndvask, bruk av desinfeksjonsmidler og langvarig bruk av personlig beskyttelsesutstyr kan være forbundet med risiko. Skjerpede rutiner...
NO IMAGE
30.03.2020
Hans-Jørgen Wallin Weihe, red. Doping Avhengighet, forfengelighet og ytelse. 317 s, tab, ill. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2019. Pris NOK 398 ISBN 978-82-02-58697-3 Doping er et vidt begrep...
01.03.2020
Svevestøv i luften øker risikoen for mange sykdommer og fører til store kostnader for samfunnet, viser ny studie. Illustrasjon: Science photo library / NTB scanpix Luftforurensning er assosiert med...
24.02.2020
Ebba Wergeland Med fare for liv og helse Uforsvarlige arbeidstider og hvordan vi avskaffer dem. 129 s, tab, ill. Oslo: Forlaget Manifest, 2019. Pris NOK 199 ISBN 978-82-8342-077-7 Ebba Wergeland er...
31.01.2020
I en originalartikkel i nr. 13/1973 påpeker forfatterne at bekledning også er et helsespørsmål, siden det påvirker vår arbeidskapasitet og vår helse. Men er ull eller nylon best på varmeisolasjon og...
18.11.2019
Sykehusleger i Norge har lenge rapportert stabilt høy jobbtilfredshet ( 1 ), men også høy gjennomsnittlig arbeidstid hvor hektiske dager, lange vakter og unntak fra arbeidsmiljøloven er normen ( 2 ,...
27.08.2019
Unge arbeidstagere med arbeidsrelatert sykdom må unngå eksponering som gjør dem syke. Om nødvendig må de skifte yrke. I 2009 ble det etablert et felles register for Statens arbeidsmiljøinstitutt (...
27.08.2019
Arbeidsforhold betyr mye for helsen i befolkningen. En norsk studie har vist at så mye som 30–40 % av sykefraværet kan skyldes folks arbeidsforhold ( 1 ). For å få en bedre oversikt over...
27.05.2019
Bjørn Bjorvatn Skiftarbeid og søvn Slik mestrer du nattarbeid og uregelmessig arbeidstid. 174 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2019. Pris NOK 329 ISBN 978-82-450-2523-1 Bjørn Bjorvatn er en...
21.05.2019
Forekomsten av alvorlig medfødt hjertefeil i Japan økte med 14 % etter ødeleggelsen av atomkraftverket i Fukushima i 2011. Fukushima Daiichi-kjernekraftverket i Okuma etter jordskjelvet og tsunamien...