Sentralstyret
NO IMAGE
01.11.2007
– Godt samarbeid mellom ledelsen og legene er avgjørende for å sikre en god helsetjeneste. Det gjelder innen og mellom alle nivåer i helsetjenesten. Involvering og gjensidig respekt trengs, sier...
NO IMAGE
01.11.2007
Ordningen med elektronisk reseptforsendelse – e-resept – vil kreve tilvenning og omstilling hos leger, apotek og ikke minst kunder/pasienter, mener Legeforeningen. Ordningen med elektronisk...
NO IMAGE
01.11.2007
Reglementsendringer i Rådet for legeetikk Rådet for legeetikk har foreslått endringer i reglementet for rådets virksomhet spesielt med sikte på å ta ut reglene om avdelingenes etikkutvalg, som...
NO IMAGE
23.08.2007
Organisasjonsendringene med styrking av den faglige aksen og etablering av regionsutvalg er noen av sakene Lars Kristian Eikvar og Ottar Grimstad trekker frem når de nå forlater sentralstyret etter...
NO IMAGE
23.08.2007
Ottar Grimstad forlèt no sentralstyret etter to periodar, men vil fortsatt engasjere seg i tillitsvaltarbeid. Han reknar med at arbeid for Legeforeningen framleis vil vere ein viktig del av livet,...
NO IMAGE
26.06.2003
Høringer: – Lov om forbud mot kjønnslemlestelse Sentralstyret behandlet en høringsuttalelse vedrørende forslag til endring i Lov om forbud mot kjønnslemlestelse. Det er foreslått en plikt til å...
NO IMAGE
10.11.2002
Oppfølgingen av A2-avtalen med NAVO-Helse Sentralstyret har avholdt ekstraordinært møte der forhandlingssituasjonen, foreningens forhandlingsstrategi, herunder informasjonsstrategi og -håndtering,...