Wester K

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Wester K

Wester K, Svendsen F, Hugdahl K
20.11.1999
Sammendrag Formålet med denne studien var å undersøke om data vedrørende lokalisasjon og fordeling av intrakraniale araknoidale cyster kan bidra til å forklare hvorfor og hvordan slike cyster oppstår...
Wester K, Hugdahl K
20.11.1999
Sammendrag Araknoidale cyster kan gi nevrologiske symptomer. Målet med undersøkelsen var å finne ut om de også kan påvirke kognisjonen. 31 pasienter med symptomatiske araknoidale cyster i venstre...
Josefsen R, Wester K
30.10.1999
Sammendrag Fem konsensuskonferanser etter 1978 har ikke kunnet fastslå om dykking fører til hjerneskader. Vi har nylig behandlet en dykker som fikk trykkfallssyke etterfulgt av hjerneskader. Han...
Wester K
10.09.1998
Spastisitet ved multippel sklerose og etter spinale skader er plagsomt og invalidiserende. Pasienten hindres i å gjøre ting som ellers ville ha vært mulig, så som å sitte, forflytte seg og å stelle...
Gjerde IO, Storstein A, Skeie GO, Wester K, Hegrestad S, Houge G
30.08.1998
Sammendrag Ataksier kan skyldes sykdom både i det perifere og sentrale nervesystem. Få metabolske eller degenerative ataksier kan behandles farmakologisk. Ataksi pga. vitamin E-mangel er imidlertid...
Wester K
20.10.1997
Skepsisen var utbredt blant medisinske forståsegpåere da Stortinget for snart 30 år siden vedtok å starte et medisinsk fakultet i Tromsø, og ikke mindre blant norske neurokirurger da man til og med...
Baardsen R, Larsen JL, Wester K, Pedersen PH
30.04.1997
Sammendrag I løpet av de siste seks år har vi behandlet 32 pasienter med 45 hjernemetastaser i gammakniven. 21 ble utelukkende behandlet i gammakniven. De resterende 11 ble behandlet for residiv...
Skogseid IM, Wester K, Moen G
20.02.1997
Sammendrag Intrakranial venetrombose har tradisjonelt vært oppfattet som en alvorlig og sjelden tilstand. Utviklingen innen intrakranial bildediagnostikk, med innføring av cerebral angiografi,...