Cerebellar blødning - en sjelden, men alvorlig komplikasjon ved trykkfallssyke

Josefsen R, Wester K Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Fem konsensuskonferanser etter 1978 har ikke kunnet fastslå om dykking fører til hjerneskader. Vi har nylig behandlet en dykker som fikk trykkfallssyke etterfulgt av hjerneskader. Han gjennomførte ett dykk ned til ti meters dyp da han plutselig fikk problemer av ukjent karakter og gjennomførte en altfor rask oppstigning til overflaten. Han ble fløyet til nærmeste sykehus med trykkammer. Etter standardbehandling i trykkammer inntraff ikke den forventede bedring. Computertomografisk undersøkelse viste bilaterale lillehjerneblødninger og sekundær hydrocephalus. Ved computertomografisk kontroll ett år etter skaden var det ingen synlige forandringer i lillehjernen.

I artikkelen diskuteres mulige årsaker til forandringene i lillehjernen i forbindelse med trykkfallssyke. Ved trykkfallssyke kan det være nødvendig med nevrokirurgisk tilsyn og intervensjon.

Anbefalte artikler