Intrakraniale araknoidale cyster - lokalisasjon, kjønn og sidefordeling

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Formålet med denne studien var å undersøke om data vedrørende lokalisasjon og fordeling av intrakraniale araknoidalecyster kan bidra til å forklare hvorfor og hvordan slike cyster oppstår. Studien omfatter alle de pasienter som bleinnlagt ved Nevrokirurgisk avdeling, Haukeland Sykehus 1988-97 med slike cyster. Data fra123 pasienter med 129 cysterble analysert med henblikk på lokalisasjon og kjønnsfordeling. Cystene var langt vanligere i temporalregionen enn manskulle vente dersom fordelingen var rent tilfeldig; 68,3% av pasientene hadde temporale cyster. Det lanseres en muligforklaring på hvordan araknoidale cyster dannes, som også forklarer den temporale overvekten. Temporale cyster varlangt hyppigere hos gutter/menn enn hos jenter/kvinner (3,9:1), mens cyster med andre lokalisasjoner ikke viste en slikklar kjønnsforskjell. Denne studien viser for første gang at den tidligere kjente signifikante dominansen avvenstresidige temporale cyster bare finnes hos gutter/menn. Hos pasienter med unilaterale temporale cyster er forholdetmellom venstresidige og høyresidige cyster 2,0:1 (52:26; hos gutter/menn 44:20, og hos jenter/kvinner 8:6). Detdiskuteres hvorvidt denne overhyppighet av venstresidige temporale cyster hos gutter/menn kan forklares som enkjønnsspesifikk utviklingsforstyrrelse, lik den som tidligere er foreslått for dysleksi.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media