Intrakraniale araknoidale cyster - noen nevropsykologiske erfaringer

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Araknoidale cyster kan gi nevrologiske symptomer. Målet med undersøkelsen var å finne ut om de også kan påvirkekognisjonen. 31 pasienter med symptomatiske araknoidale cyster i venstre midtre skallegrop ble operert medtrykkavlastende operasjoner: kraniotomi og fenestrasjon av cysten, eller et dren fra cysten til det subdurale rom. Førog etter inngrepet gjennomgikk pasientene en nevropsykologisk kartlegging av hemisfæreasymmetrier i verbal oppfatningog verbal hukommelse, med tester som baserer seg på teknikken "dikotisk lytting" - hvor forskjellige akustiske stimulipresenteres helt samtidig i de to ørene. I den preoperative persepsjonstesten viste cystepasientene ikke den normalehøyre øre-overvekt som finnes hos høyrehendte, derimot oppfattet de lydene i det venstre øre best. Postoperativtnormaliserte prestasjonene seg, og pasientene viste nå en normal høyre øre-overvekt. I hukommelsestesten atskiltecystepasientene seg fra referansepersonene på to måter: de husket totalt sett dårligere, og viste heller ikke dennormale høyre øre-overvekt. Etter operasjonen husket de totalt sett bedre enn preoperativt, og den avvikende venstreøre-overvekt forandret seg til en normal høyre øre-overvekt. Undersøkelsen viser at araknoidale cyster i venstre midtreskallegrop kan kompromittere kognitive funksjoner, at spesielle nevropsykologiske tester kreves for å avsløre dette, ogat pasientenes kognisjon kan bedres etter et trykkavlastende inngrep.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media