Intrakraniale araknoidale cyster - noen nevropsykologiske erfaringer

Wester K, Hugdahl K Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Araknoidale cyster kan gi nevrologiske symptomer. Målet med undersøkelsen var å finne ut om de også kan påvirke kognisjonen. 31 pasienter med symptomatiske araknoidale cyster i venstre midtre skallegrop ble operert med trykkavlastende operasjoner: kraniotomi og fenestrasjon av cysten, eller et dren fra cysten til det subdurale rom. Før og etter inngrepet gjennomgikk pasientene en nevropsykologisk kartlegging av hemisfæreasymmetrier i verbal oppfatning og verbal hukommelse, med tester som baserer seg på teknikken “dikotisk lytting” - hvor forskjellige akustiske stimuli presenteres helt samtidig i de to ørene. I den preoperative persepsjonstesten viste cystepasientene ikke den normale høyre øre-overvekt som finnes hos høyrehendte, derimot oppfattet de lydene i det venstre øre best. Postoperativt normaliserte prestasjonene seg, og pasientene viste nå en normal høyre øre-overvekt. I hukommelsestesten atskilte cystepasientene seg fra referansepersonene på to måter: de husket totalt sett dårligere, og viste heller ikke den normale høyre øre-overvekt. Etter operasjonen husket de totalt sett bedre enn preoperativt, og den avvikende venstre øre-overvekt forandret seg til en normal høyre øre-overvekt. Undersøkelsen viser at araknoidale cyster i venstre midtre skallegrop kan kompromittere kognitive funksjoner, at spesielle nevropsykologiske tester kreves for å avsløre dette, og at pasientenes kognisjon kan bedres etter et trykkavlastende inngrep.

Anbefalte artikler