Alvorlige streptokokkinfeksjoner i øre-nese- halsområdet

Kongelf E, Rosseland LA, von der Lippe E, Mair IWS Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Vi beskriver fire pasienter med alvorlig gruppe A- streptokokkinfeksjon, innlagt i en øre-nese-halsavdeling. Tre av pasientene gjennomgikk alvorlig flegmonøs, dels nekrotiserende bløtdelsinfeksjon på halsen, og en hadde epiglottitt. To av pasientene oppfylte kriteriene til streptokokkforårsaket toksisk sjokk-syndrom.

Hyppigheten av alvorlig streptokokksykdom har vært økende. Det er grunn til skjerpet oppmerksomhet ved atypisk forløpende halsinfeksjoner. Rask diagnostikk og aggressiv kirurgisk og medisinsk behandling er avgjørende for utfallet.

Anbefalte artikler