Gule stafylokokker med nedsatt meticillinfølsomhet

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Ved Mikrobiologisk avdeling, Ullevål sykehus har det fra 1994 vært registrert økende forekomst av gule stafylokokkermed nedsatt følsomhet for meticillin. Ved Infeksjonsmedisinsk avdeling, Ullevål sykehus observerte man flere alvorligeinfeksjoner forårsaket av disse bakteriene. I perioden desember 1994-april 1997 ble 24 pasienter med slik infeksjonundersøkt med henblikk på klinisk og mikrobiologisk forløp. 15 av disse hadde nosokomiale infeksjoner. Alle unntatt énvar blitt smittet i Norge. 13 av pasientene hadde en eller flere predisponerende faktorer, og halvparten var på forhåndblitt behandlet med antibiotika, flest med kefalosporiner. Tre av de 24 pasientene døde. Vi diskuterer utløsendeårsaker, identifisering av risikogrupper og behandling av infeksjonen. Våre resultater tyder ikke på at konvensjonellbehandling med betalaktamasestabile penicilliner fører til behandlingssvikt, økt sykelighet eller økt dødelighet, menmaterialet er for lite til å kunne trekke endelige konklusjoner om dette.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media