Gule stafylokokker med nedsatt meticillinfølsomhet

Gjeruldsen S, Syversen G, von der Lippe E, Melby KK Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


Ved Mikrobiologisk avdeling, Ullevål sykehus har det fra 1994 vært registrert økende forekomst av gule stafylokokker med nedsatt følsomhet for meticillin. Ved Infeksjonsmedisinsk avdeling, Ullevål sykehus observerte man flere alvorlige infeksjoner forårsaket av disse bakteriene. I perioden desember 1994-april 1997 ble 24 pasienter med slik infeksjon undersøkt med henblikk på klinisk og mikrobiologisk forløp. 15 av disse hadde nosokomiale infeksjoner. Alle unntatt én var blitt smittet i Norge. 13 av pasientene hadde en eller flere predisponerende faktorer, og halvparten var på forhånd blitt behandlet med antibiotika, flest med kefalosporiner. Tre av de 24 pasientene døde. Vi diskuterer utløsende årsaker, identifisering av risikogrupper og behandling av infeksjonen. Våre resultater tyder ikke på at konvensjonell behandling med betalaktamasestabile penicilliner fører til behandlingssvikt, økt sykelighet eller økt dødelighet, men materialet er for lite til å kunne trekke endelige konklusjoner om dette.

Anbefalte artikler