Urosepsis

Moen H, von der Lippe E, Tveter KJ Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Urosepsis er en alvorlig, potensielt letal infeksjon som nesten bestandig er forårsaket av gramnegative mikrober. Disse produserer en rekke toksiner som påvirker hemostase, mikrosirkulasjon, hjerte- og lungefunksjon og andre livsviktige prosesser. Så snart bakteriologisk undersøkelse av urin og blodkulturer er tatt, gis høydoseantibiotika. Det er essensielt at drenasjen fra begge nyrer er sikret, enten i form av blærekateter, retrograd ureterkateterisering eller med perkutan nefrostomi. Hvis tilstanden utvikler seg til septisk sjokk, er mortaliteten høy, og behandlingen må skje i intensivavdeling med kontinuerlig monitorering av en rekke parametere.

Anbefalte artikler