Urosepsis

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Urosepsis er en alvorlig, potensielt letal infeksjon som nesten bestandig er forårsaket av gramnegative mikrober. Disseproduserer en rekke toksiner som påvirker hemostase, mikrosirkulasjon, hjerte- og lungefunksjon og andre livsviktigeprosesser. Så snart bakteriologisk undersøkelse av urin og blodkulturer er tatt, gis høydoseantibiotika. Det eressensielt at drenasjen fra begge nyrer er sikret, enten i form av blærekateter, retrograd ureterkateterisering ellermed perkutan nefrostomi. Hvis tilstanden utvikler seg til septisk sjokk, er mortaliteten høy, og behandlingen må skje iintensivavdeling med kontinuerlig monitorering av en rekke parametere.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media